กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักธรรมที่ปรากฏในธรรมบทเรื่องพระจักขุบาลเถระที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อและวัฒนธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy