กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy