กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy