กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อพิจารณาการได้รับยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กรณีศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy