กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF