Return to Article Details การศึกษาการอ้างเหตุผลผิดในชีวิตประจำวัน: ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล