Return to Article Details ตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มั่นใจ: ลักษณะทางภาษาที่ใช้จำแนกคำให้การจริงและเท็จ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล