กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของธุรกิจบริการเนื้อหาผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) ต่อกิจการโทรคมนาคม และแนวทางการกำกับดูแล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล