กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF