กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล