กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม, 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล