กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าที่แกร่งโดยใช้การประมาณค่า M และการประมาณค่า S ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF