กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายเรื่อง “อิท” สำนวนการแปลโดย สุวิทย์ ขาวปลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy