กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อพัฒนาแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล