กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล