กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่ในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล