กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์การจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมัน จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล