ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ การค้นหาในชีวิตภายหลังการเรียน

Authors

  • Siwawong Sooktawee

Keywords:

Neoliberalism

Abstract

ช่วงสมัยที่เรียนหนังสือระดับปริญญาโทเมื่อหลายปีก่อนนั้นก็ตื่นเต้นกับแนวคิด Biopolitics หรือ ชีวการเมือง (ถูกนำเสนอครั้งแรกใน The History of Sexuality (1976) และ ต่อมาใน Society Must Be Defended ในปีเดียวกัน) ชีวิตที่กลายเป็นศูนย์กลางที่เป็นสนามแห่งใหม่ของอำนาจ และ Governmentality หรือ ตรรกะและกลวิธีในการปกครองของฟูโกต์ (แนวคิด Governmentality ปรากฏครั้งแรกในการบรรยายครั้งที่ 4 ของเขาในหัวข้อ Se´curite´, Territoire, Population [Security, Territory, Population] ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาอิตาลี และถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษในวารสาร Ideology and Consciousness (1979)) แต่ด้วยความสนใจในชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่นคนไร้รัฐชาวโรฮิงญาในโลกของรัฐสมัยใหม่ก็เลยต้องพักความสนใจในฟูโกต์ไปก่อนแล้วกลับไปหา “Bare life หรือ ชีวิตที่เปลือยเปล่า" ของ (Agamben, 1998) ที่โต้แย้งกับฟูโกต์ถึงการดำรงอยู่ของอำนาจรัฐที่จำแนกแยกแยะผู้คนที่พร้อมถูกกระทำโดยไม่มีใครปกป้องคุ้มครอง ทำให้ความตายไม่มีความหมาย ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ ต่อเนื่องมาจนถึง Sovereign bodies ที่สนใจองค์อำนาจอธิปัตย์ที่หลากหลายที่ใช้ความรุนแรงเหนือชีวิตผู้คน (Hansen & Stepputat, 2005) รัฐและองค์อธิปัตย์เหล่านี้ไม่ได้เห็นชีวิตผู้คนเป็นพื้นฐานที่มาและเป้าหมายของการดำรงอยู่ พวกมันมีเพียงความสามารถในการใช้ความรุนแรงเท่านั้น รัฐและองค์อธิปัตย์แบบนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องถูกยกเลิกไป

Downloads

Published

25-04-2023