กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือจังหวัดน่าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF