กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล