กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF