กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของธุรกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF