กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ทำงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท เคเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF