กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF