กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การตลาดบริการเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์แบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF