กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF