กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการส่งเสริมความสามารถการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล