การเรียนรู้แบบไมโครและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล

Main Article Content

รัฐนันท์ รถทอง

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิต-19 ทำให้เป็นทั่วโลก ต้องทำงานที่บ้าน(Work from Home) ซึ่งมีการใช้โปรแกรมออนไลน์ชนิดต่าง เช่น Zoom, Microsoft Team, YouTube Live, Facebook Live, Tik Tok Live และ Line สำหรับการประชุม การศึกษาอบรม และการตลาดออนไลน์ มากขึ้น  อย่างไรก็ตามการทำงาน การประชุม หรือ การศึกษาออนไลน์เป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดความเครียด เหนื่อยหน่าย จึงมีผู้สนใจที่จะนำการศึกษาอบรม แบบไมโคร(Micro-Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้อบรมแบบสั้นๆโดยใช้สื่อแบบออนไลน์ในเรื่องที่ต้องการรู้หรือนำไปใช้ได้ทันที เป็นการสื่อสารอบรมที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้เทคโนโลยีการศึกษา(EdTech)ในยุคดิจิทัล รวมถึงโปรแกรมระบบการจัดการเรียนรู้(Learning Management System :LMS) ที่หลายโปรแกรมใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, YouTube Live, Google Classroom, Facebook Live, Tik Tok Live และ Line ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในผู้เรียนรุ่นใหม่ ซึ่งการศึกษาอบรม หรือเรียนรู้ แบบไมโคร เทคโนโลยีการศึกษา(EdTech) และโปรแกรมระบบการจัดการเรียนรู้(LMS)   กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในองค์กรต่างๆ และสถานศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564, 2 กุมภาพันธ์). สถิติประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2564.https://www.thansettakij.com/tech/506786.

Kristine, P., (2007). m - Learning: Positioning educators for a mobile, connected future. International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 132-144.

Thailand Management Association, (2564, 2 กุมภาพันธ์). จับตามอง “Micro-Learning” ทำไมถึงสำคัญต่อองค์กร. https://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=282

Personnel Management Association of Thailand, (2018, 2 กุมภาพันธ์). การออกแบบการศึกษาแบบไมโคร (Micro- Learning). https://shorturl.asia/5EiRc

Andrew Xu, (2021, 2 กุมภาพันธ์). 3 Predictions for EdTech in a Post-COVID World. https://www.notandrewxu.com/essay/3-predictions-for-edtech-in-a-post-covid-world

Research Nester, (2022, 2 กุมภาพันธ์). Global Education Technology (EdTech) Market Highlights 2022 – 2030.

https://www.researchnester.com/reports/education-technology-market/3403.

Expresso, (2020, 2 กุมภาพันธ์). EdTech คืออะไร ทำไมนักลงทุนยุคใหม่ต้องใส่ใจเรื่องนี้.

https://blog.pttexpresso.com/edtech-technology-worth-investing.

Medium, (2021, 2 กุมภาพันธ์). วิเคราะห์ Edtech ไทย สู้ตลาดโลก 2021. https://shorturl.asia/UMS1X.