ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ กวีนิพนธ์ “จากฉัน...ผู้ไร้ดวงตา”

Main Article Content

Jiraporn - Adchariyaprasit

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

รินศรัทธา กาญจนวตี. (2562). ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ. กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต.

สโรชา กิตติสิริพันธุ์. (2558). จนกว่า เด็กปิดตา จะโต. กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ.