แล้วทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลง อ่าน ภู กระดาษ ผ่านดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ

Main Article Content

Woramas Tunpattrakul

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

ภู กระดาษ. (2558). ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ. กรุงเพทฯ: สำนักพิมพ์มติชน.