คนแคระ: การขโมยเสรีภาพภายใต้หน้ากากมนุษยธรรม

Main Article Content

ก้าวหน้า พงศ์พิพัฒน์

Abstract

คนแคระ (2555) ผลงานของ วิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี 2555

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review
Author Biography

ก้าวหน้า พงศ์พิพัฒน์

นักเขียนประจำ Life Section หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์