การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายดีที่สุด

  • ภุชงค์ ฝูงชมเชย
Keywords: วิปัสสนากรรมฐาน, การจัดกระดูก, การฟื้นฟู, สมรรถภาพร่างกาย,

Abstract

     ผู้ป่วยหลายรายที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณแนวกระดูกสันหลัง เมื่อแพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัดอนุญาตให้กลับไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่บ้านได้ มีผู้ป่วยจำนวนมากลืมคำแนะนำของแพทย์และปฏิบัติบางท่าทางไม่ถูกต้องตามที่แพทย์ห้ามหรือแนะนำ ผลที่ได้รับคือเกิดการวิกลรูป และ/หรือ เกิดความพิการอย่างถาวรของอวัยวะที่ได้รับการผ่าตัด และจะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยไปตลอดชีวิต

     ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนจากอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง แพทย์แนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัด ผู้เขียนบรรเทาอาการบาดเจ็บครั้งนั้นได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก คือ “การจัดกระดูก (Chiropractic)” และช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการปฏิบัติ “วิปัสสนากรรมฐาน (Meditation)” ผลที่ได้รับคือ ผู้เขียนมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีขึ้นเกือบเป็นปกติ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30
Section
บทความวิชาการ