วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอปิดระบบรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ วารสารจะเปิดรับบทความในธีมที่กำหนด (วารสารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ในฉบับต่อ ๆ ไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวารสาร คณะสังคมศาสตร์ : 055-96-1912