Announcements

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอปิดระบบรับบทความชั่วคราว

2022-08-15

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอปิดระบบรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ วารสารจะเปิดรับบทความในธีม (วารสารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ในฉบับต่อ ๆ ไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวารสาร คณะสังคมศาสตร์ : 055-96-1912

ขอแจ้งระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร

2021-07-02

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

และมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

เปิดรับบทความในธีม “สิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ในยุคมนุษย์คุกคามระบบนิเวศ (Anthropocene)”

2020-04-07

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์

การเปิดรับบทความในธีม “สิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ในยุคมนุษย์คุกคามระบบนิเวศ (Anthropocene)”