กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564   https://tci-thailand.org/?p=6225 182518570_2820742604805118_6431278422467159134_n.jpg