Contact

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Principal Contact

นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว
Phone 021413786

Support Contact

นางสาวอุมาพร ฉิมจิ๋ว
Phone 021413724