Contact

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Principal Contact

นายอดิศักดิ์ จันทวิรัช
Phone 02 141 3741

Support Contact

นายอดิศักดิ์ จันทวิรัช