ผลตอบแทนเกินปกติจากการจับจังหวะลงทุนด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Authors

  • คมวุธ วิศวไพศาล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
  • กัลยานี ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Keywords:

การจับจังหวะตลาด, การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ผลตอบแทนเกินปกติ, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Marketing Timing, Technical Analysis, Abnormal Retum, Moving Average

Abstract

abstract unavailable

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)