การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวกับการผลิตและนำเข้าภายในประเทศไทย

Authors

  • อัครนันท์ คิดสม สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลค่าการผลิตยา, มูลค่าการนำเข้ายา, Per head subsidy, NHSO, Value of medicine produced, Value of medicine imported

Abstract

abstract in Thai unavailable

 

Per Head Subsidy and Thailand Medicine Production and Import

Per head subsidy from the universal coverage policy of the National Health Security Office (NHSO Thailand) causes the more accessible to medical treatment and modern medicine for Thai citizen. The research results can be concluded that values of production and import of Thai medicine are in the increasing trends. In addition, size of the domestic production elasticity responding to the subsidy tends to be lower than that of the import elasticity. To improve the domestic medicine production potential and strengthen backward linkage to the medicine production industry, hence, types and/or formats of the subsidy should be reconsidered by the government.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)