ปิดรับบทความชั่วคราว

2022-03-14

วารสารการจัดการสมัยใหม่ขอปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งการเปิดรับใหม่อีกครั้งเร็วๆนี้