ปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • Phuwadon Phakdee
  • Natenapha Wailerdsak

Abstract

Abstracts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-10-02

How to Cite

Phakdee, P., & Wailerdsak, N. (2015). ปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, 13(1), 67–80. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/40695