การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี

Authors

  • Arsaha Chankorn
  • Pramote Luenam

Abstract

Abstracts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-02

How to Cite

Chankorn, A., & Luenam, P. (2015). การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี. Modern Management Journal, 13(1), 81–92. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/40700