ธุรกิจชุมชนกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

Authors

  • Chetsada Noknoi
  • Sunchai Langthaekun

Abstract

Abstracts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-02

How to Cite

Noknoi, C., & Langthaekun, S. (2015). ธุรกิจชุมชนกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ. Modern Management Journal, 13(1), 133–138. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/40711