มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Main Article Content

อนันต์ วัฒนกุลจรัส
พรเพ็ญ วรสิทธา
อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Abstract

Towards Sustainable Revenue Generating in Thailand’s Tourism Industry


Abstract


This paper analyzes the spending behavior of both Thai and foreign visitors and points out the opportunity for substantial revenue growth from the high-end spending visitors. If these high-end visitors, one percent of the total visitors, spend on all tourism goods and services at high levels, Thailand’s tourism revenues will increase to 2.80 billion baht from an average of 1.44 billion baht or 94.45 percent increases. The study also indicates that distributing tourism revenues across 12 different tourism related business sectors: 1) accommodation, 2) food and beverage, 3) road passenger transport, 4) gifts and souvenir, 5) railway passenger transport, 6) water passenger transport, 7) air passenger transport, 8) transport equipment rental, 9) travel agencies and other reservation, 10) cultural services, 11) sports and recreational services, and 12) other specific tourism services could help Thailand towards sustainable revenue generating in the tourism industry.

Article Details

Section
Articles