ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การแนุมานสาเหตุและข้อเสนอแนะของผู้ัที่มีการสึกษาสูงในพื้นที่

Main Article Content

Tippawan Kittivibul ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์T. K. (1). ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การแนุมานสาเหตุและข้อเสนอแนะของผู้ัที่มีการสึกษาสูงในพื้นที่. Journal of Social Development, 8(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/30680
Section
บทความวิจัย Research Article