วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com

โทร 0 2727 3105

Vol. 22 No. 1 (2020): April

Published: 2020-05-27

Comparison of Community Water Resource Management in Nan Basin

Khemika Varitwuttikul, Rudklaw Pampasit, Nopparat Rattanaprathum, Supasit Tana

162-182

Effects of Income and Consumption from Spiritual Culture of Ta-khian Goddess in Chaophraya River Riparian Area

Teeka Yotapakdee, Lamthai Asanok, Torlarp Kamyo, Monton Norsangsri, Napak Karnasuta, Suwit Navakam, Chidchai Kaewborisut

183-198

View All Issues

 

Indexed in tci