ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการส่งตีพิมพ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1AT1B9tzLLHdeWwUC8zNcP7IbQ5N2BEfW?usp=sharing