กองบรรณาธิการวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา Strategic Wisdom and Research Institute, Srinakharinwirot University

Keywords:

กองบรรณาธิการ

Abstract

กองบรรณาธิการวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ก. (2021). กองบรรณาธิการวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 13(26, July-December). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/258840