Information For Authors

ความสนใจในการส่งไปยังวารสารนี้? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเกี่ยวกับวารสารหน้านโยบายส่วนวารสารเช่นเดียวกับแนวทางการเขียน . ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือถ้าลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มต้นกระบวนการห้าขั้นตอน