Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านที่จะลงทะเบียนสำหรับบริการแจ้งเตือนการพิมพ์สำหรับวารสารนี้ ใช้สมัครสมาชิกลิงค์ที่ด้านบนของหน้าแรกวารสาร การลงทะเบียนนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับสารบัญอีเมลสำหรับแต่ละประเด็นใหม่ของวารสาร รายการนี้ยังช่วยให้วารสารเพื่อเรียกร้องในระดับหนึ่งของการสนับสนุนหรือผู้อ่าน ดูวารสารนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมั่นใจว่าผู้อ่านชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น