Information For Librarians

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์วิจัยรายการวารสารนี้ถือครองในวารสารห้องสมุดของพวกเขาอิเล็กทรอนิกส์ เช่นกันมันอาจจะเป็นที่น่าสังเกตว่าการเปิดระบบการเผยแพร่แหล่งที่มาของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดจะเป็นเจ้าภาพจัดการสำหรับอาจารย์ของพวกเขาที่จะใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข (ดูระบบเปิดวารสาร )